วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่อุปกรณ์กันขโมย Yale

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ต่างๆใน ระบบกันขโมย Yale

โปรดใช้แบตเตอรี่ alkaline จากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ หรือชนิดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือ  แบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างความเสียหายให้กับระบบและการใช้งาน อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 2 ปี หรือมากกว่า โปรดทำตามขั้นตอนที่แนะนำในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และปิดระบบกันขโมยก่อนเสมอ(ในกรณีที่เปิดใช้งาน tamper ตลอดเวลา จะต้องปิดก่อน)

การแจ้งเตือน อุปกรณ์แบตเตอรี่ต่ำที่ตู้คอนโทรล

ตู้คอนโทรลจะแจังเตือนว่าอุปกรณ์ใดแบตเตอรี่ต่ำได้ทุกอุปกรณ์ ยกเว้นแต่ไซเรนภายนอกเท่านั้น โดยการแจ้งเตือนจะปรากฎที่หน้าจอ ไฟ LED สีส้มจะติด รวมทั้งมีเสียงเตือนที่ตู้ด้วย เราสามารถเข้าเมนูเพื่อดูได้ว่าอุปกรณ์ใดที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อมีการแจ้งเตือนอุปกรณ์นั้นยังสามารถใช้งานได้อีกประมาณ 1 เดือนก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดอย่างแท้จริง

Siren

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ไซเรนภายนอก Yale

เมื่อแบตเตอรี่ของไซเรนภายนอก Yale เริ่มต่ำ เมื่อปิดและเปิดระบบกันขโมย จะมีเสียงปิ๊บและไฟกระพริบต่อเนื่อง ผิดไปจากปกติ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ปิดระบบป้องกันการงัดแงะ(tamper protection)ทีตู้คอนโทรลตามขั้นตอนดังนี้

 • กดปุ่ม pr ใส่รหัส ตามด้วย √
 • ตู้คอนโทรลจะอยู่ในโหมดโปรแกรม เลือก Device +/- ตามด้วย Program Siren และ Sirien Tamp. Off  โดยใช้ปุ่ม    ∧∨
 • กดปุ่ม √ เมื่ออยู่ในเมนู Siren Tamp. Off ตู้คอนโทรลจะมีเสียงปี๊บและมีเสียงยืนยันที่ไซเรนตามมา
 • (ระบบป้องกันการงัดแงะจะถูกยกเลิกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้ ต้องทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้งนึง)

2. ถอดฝาไซเรนออก และเลื่อนปุ่ม Power ไปที่ OFF
3. คลายสกรู 4 ตัวที่ฝาครอบแบตเตอรี่ และถอดฝาออก
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยใช้แบตเตอรี่แบบ alkaline “D” จำนวน 4 ก้อน
5. เลื่อนปุ่ม Power ไปที่ on ไซเรนจะต้องมีเสียงปี๊บและกระพริบ

คำเตือน: หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ สวิทซ์ Tamper จะกลับมาทำงานอีกครั้ง ต้องใช้ความระมัดระวังในการใส่ฝาครอบ หรือ ปิดระบบป้องกันการงัดแงะอีกครั้งก็ได้

6. ปิดฝาครอบถ่าน ขันสกรู และ ปิดฝาไซเรน ระบบป้องกันการงัดแงะ(tamper protection)ทั้งหมดจะทำงานอีกครั้ง

              หมายเหตุ ในกรณีที่ไซเรนมีความผิดปกติเกี่ยวกับ Tamper จะมีเสียงปี๊บดังต่อเนื่องเมื่อเปิดระบบกันขโมย แต่จะไม่มีเสียงแบบนี้เมื่อปิดระบบกันขโมย ต่างจากในกรณีแบตเตอรี่หมด จะมีเสียงปี๊บดังต่อเนื่อง ทั้งเมื่อ เปิดและปิดระบบกันขโมย ต้องพิจารณาความแตกต่างให้ดี

 

YalePIR

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว Yale PIR

เมื่อแบตเตอรี่อ่อน ไฟ LED จะกระพริบเมื่อตรวจจับการเคลื่อนไหว(ปกติจะติดหนึ่งครั้งแล้วดับไป) ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ตั้งตู้คอนโทรลให้อยู่ในโหมดโปรแกรมเพื่อไม่ให้ระบบป้องกันการงัดแงะทำงาน โดยกดปุ่ม pr ใส่รหัส ตามด้วย  √
 2. คลายสกรูที่ฝาครอบให้หลวมแล้วยก PIR จากด้านล่าง
 3. เปลี่ยนถ่าน alkaline AAA จำนวน 3 ก้อน ให้ตรงขั้ว ไฟ LED ของ PIR กระพริบประมาณ 30 วินาทีเพื่อเริ่มต้นระบบใหม่
 4. ใส่ PIR แล้วขันสกรู สวิทซ์ Tamperจะกลับมาทำงานอีกครั้ง

การถอดและใส่ PIR ต้องตรววจสอบ สวิทซ์ Tamper ให้ดี

 

YaleContact

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ สวิทซ์ตรวจจับการ ปิด/เปิดประตู หน้าต่าง Yale Door/Window Contact  

 1. ตั้งตู้คอนโทรลให้อยู่ในโหมดโปรแกรมเพื่อไม่ให้ระบบป้องกันการงัดแงะทำงาน โดยกดปุ่ม pr ใส่รหัส ตามด้วย √
 2. คลายสกรูที่ฝาครอบให้หลวมแล้วยก  Door/Window Contact   จากด้านล่าง
 3. ใช้ไขควงเล็กค่อยๆถอดถ่านเก่าออกมา
 4. เปลี่ยนถ่านกระดุม CR2032 ก้อนใหม่ โดยให้ขั้ว + อยู่ด้านบน
 5.  กดแบตเตอรี่ลงไปในช่องใส่ด้วยนิ้ว จนได้ยินเสียงคลิ้ก
 6. ใส่กลับแล้วขันสกรู สวิทซ์ Tamperจะกลับมาทำงานอีกครั้ง

การถอดและใส่ Door/Window Contact   ต้องตรววจสอบ สวิทซ์ Tamper ให้ดี

 

YaleRemote

การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล Yale

เมื่อแบตเตอรี่เริ่มอ่อน ไฟLEDจะหรี่ลงเมื่อกดปุ่มบนรีโมท เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนดังนี้

 1. ใช้เหรียญขันฝาครอบถ่านย้อนเข็มนาฬิกา ดึงฝาครอบออก ตามด้วยถ่านเดิม
 2. เปลี่ยนถ่านกระดุม CR2032 ก้อนใหม่ โดยให้ขั้ว + อยู่ด้านบน
 3. ใส่ฝาครอบ ใช้เหรียญขันตามเข็ม

ลองกดปุ่มดูถ้าไฟ LED เป็นอันว่าการเปลี่ยนถ่านเสร็จสมบูรณ์

 

YaleKeypad

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ คีย์แพด Yale

เมื่อแบตเตอรี่เริ่มอ่อน ไฟLEDจะหรี่ลงเมื่อกดปุ่มบนคีย์แพด เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลายสกูร 2 ตัว ที่ฝาครอบ และถอดฝาครอบออก
 2. ใช้ไขควงเล็กค่อยๆถอดถ่านเก่าออกมา
 3. เปลี่ยนถ่านกระดุม CR2032 ก้อนใหม่ โดยให้ขั้ว + อยู่ด้านบน
 4. กดแบตเตอรี่ลงไปในช่องใส่ด้วยนิ้ว จนได้ยินเสียงคลิ้ก
 5. ใส่กลับแล้วขันสกรู ลองกดปุ่มดูถ้าไฟ LED เป็นอันว่าการเปลี่ยนถ่านเสร็จสมบูรณ์

YaleHelpButton

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ปุ่มฉุกเฉิน Yale

เมื่อแบตเตอรี่เริ่มอ่อน ไฟLEDจะหรี่ลงเมื่อกดปุ่มบนปุ่มฉุกเฉิน เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนดังนี้

 1. คลายสกูร ที่ฝาครอบ และถอดฝาครอบออก
 2. เปลี่ยนถ่าน alkaline 12 V 23A/MN21จำนวน 1 ก้อน โดยให้ขั้ว + อยู่ด้านขวา
 3. ใส่ฝาครอบ

ลองกดปุ่มดูถ้าไฟ LED เป็นอันว่าการเปลี่ยนถ่านเสร็จสมบูรณ์

YaleSmoke

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ตัวตรวจจับควัน Yale

เมื่อแบตเตอรี่เริ่มอ่อน ไฟLEDจะกระพริบ และมีเสียงปี๊บเบาๆทุกๆ 30 วินาที ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนดังนี้

 1. หมุนฝาครอบทวนเข็มนาฬิกา และถอดฝาครอบออกจากฐาน
 2. เปลี่ยนถ่าน alkaline AAA จำนวน 3 ก้อน ให้ตรงขั้ว และเครื่องตรวจจับควันจะเริ่มต้นระบบประมาณ 10 นาที หลังจากเสร็จสิ้นไฟ LED จะกระพริบ
 3. ปิดฝา โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
 4. กดปุ่มทดสอบ ถ้าไฟ LED สว่างและมีเสียงตอบรับ ถือว่าเสร็จสมบูรณ์

กันขโมยไร้สายYale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *