ระบบ กันขโมย กับ คอนโด?

อยู่ คอนโด จำเป็นต้องติดตั้งระบบ กันขโมย ด้วยหรือ?

สำหรับเรื่องความปลอดภัยคงไม่มีคำว่าเกินความจำเป็น แม้ว่าคอนโดส่วนใหญ่จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี  โอกาสที่คนภายนอกจะบุกรุกคอนโดค่อนข้างยาก แต่หลายครั้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมาจากคนที่อาศัยในคอนโดเอง หรือคนภายนอกที่มาอาศัยกับคนในคอนโด

การติดสัญญาณ กันขโมย ช่วยป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับหญิงสาวที่อยู่คนเดียว โดยสามารถเปิดระบบกันขโมยได้ทั้งตอนอยู่และไม่อยู่ในคอนโด เมื่อมีผู้บุกรุกสัญญาณกันขโมยดังเพื่อขับไล่ผู้บุกรุก และแจ้งเหตุให้ยามและเพื่อนข้างห้องเพื่อมาช่วยเหลือได้

สำหรับระบบกันขโมยที่เหมาะสมสำหรับคอนโด แนะนำเป็นระบบกันขโมยไร้สาย เพราะติดตั้งง่าย

กันขโมยไร้สายสำหรับคอนโดกันขโมยไร้สายYale Keyfob

กันขโมยไร้สาย Yale สำหรับคอนโดและบ้านขนาดเล็ก ราคา 17,900 บาท

ประกอบด้วย

  • ไซเรนส่งเสียง Siren Box
  • ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR Movement Detector
  • สวิทซ์ตรวจจับการ ปิด/เปิดประตู หน้าต่าง Door/Window Contact  2 ชุด
  • รีโมทสำหรับปิด/เปิดระบบ Remote Control
  • คีย์แพดควบคุมการทำงาน Keypad Controller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *