Yale Digital Door Lock

Featured

Yale Digital Door Lock  เยลดิจิตอลล็อค

เยลดิจิตอลล็อค ระบบความปลอดภัยที่มากกว่า และการเข้าออกที่สะดวกกว่าด้วยหน้าจอระบบสัมผัสของชุดเยลดิจิตเยล จึงตอบสนองทุกการเข้าออกของคุณได้อย่างครบวงจร รวมถึงระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับการงัดแงะ ทำลาย และไฟไหม้ พร้อมเสียงสัญญาณเตือน คุณจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยของตัวเครื่องทำให้ประตูดูสวยงาม และบ่งบอกสไตล์ที่เป็นคุณได้อย่างชัดเจน

Yaledigitallock-ymd4109

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดYale Digital Lock

กันขโมยบ้านไร้สาย Yale Wireless Alarm

Featured

กันขโมยบ้านไร้สาย Yale จากประเทศอังกฤษ รับประกันคุณภาพ 2 ปี พร้อมติดตั้งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

กันขโมยไร้สายสำหรับคอนโด

 

พิเศษ แถมฟรี รีโมทไร้สายกันขโมยไร้สายYale Keyfob

 

…..

กันขโมยไร้สาย Yale สำหรับคอนโดและบ้านขนาดเล็ก ราคา 17,900 บาท

 

 yale wireless alarm

 Yale Wireless Alarm HSA6400 ราคา 2x,xxx บาท

รีโมทกันขโมยYale

 

พิเศษ รีโมทสำหรับปิด/เปิดระบบจำนวน  2 ตัว

 

Yale HSA 6400  ระบบกันขโมยรุ่นท็อปของ Yale มีตู้ควบคุมการทํางานพร้อมแป้นคีย์ ใช้งานเปิด/ปิดระบบง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถ โทรศัพท์เข้ามาเพื่อเปิด/ปิดระบบและแจ้งเหตุ ไปยังมือถือหรือโทรศัพท์พื้นฐานได้ 3 เบอร์ กรณี เกิดการบุกรุก สามารถแบ่งโซนเพื่อเลือกเปิด/ปิดสัญญาณเป็นบางพื้นที่ ในขณะที่มีคนอยู่ในบ้าน สามารถใช้กับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงได้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของอุปกรณ์กันขโมยไร้สาย Yale

Yale Wireless Alarm detail

Yale Wireless Alarm detail

กันขโมยบ้านแบบเดินสาย Texecom Alarm Systems

Featured

กันขโมยบ้านแบบเดินสาย: Texecom Alarm Systemsจากประเทศอังกฤษ

กันขโมยบ้านแบบเดินสาย: TEXECOM ALARM SYSTEMS

Texecom ก่อตั้งในปี คศ. 1986 ผลิตอุปกรณ์สำหรับการป้องกันผู้บุกรุก และ ระบบเตือนภัยสำหรับบ้าน สำนักงาน สินค้ามีให้เลือกมากมาย หลากหลาย เพื่อความเหมาะสมสำหรับบ้านของคุณ ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ทั้งในประเทศอังกฤษ และกลุ่มประเทศในแถบยุโรป มากมายหลายรางวัลนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

TexecomPREmier816PIRMirageTexecomRKP8

 

 

 

 

 

 

 

ตู้ควบคุม รุ่น Premier 816

 • แจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์บ้าน หรือ มือถือได้ 2 เบอร์
 • โซนมาตรฐาน 8 โซน ขยายระบบได้ถึง 16 โซน แยกการควบคุมได้อย่างอิสระ
 • แยกรหัสการใช้งาน 31 รหัส กำหนดสิทธิ์การใช้งานของแต่ละผู้ใช้ได้ตามความต้องการ
 • มีระบบการตรวจสอบการทำงานของ ไซเรน ไฟกระพริบ แสดงผลทาง Keypad
 • ตรวจสอบตัวเอง โดยส่งสัญญาณเตือนเมื่ออุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับทำงานบกพร่อง
 • ต่อ Keypad ได้ สูงสุด 6 ตัว
 • แยกการควบคุมอิสระของกลุ่มโซนได้ 4 กลุ่มโซน

ยินดีให้คำแนะนำ ดูหน้างานและประเมินราคาสินค้าและการติดตั้งฟรี

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 2

รู้เรื่องบ้าน_0005

จะมี”บ้าน”สักหลัง ต้องฟังผู้รู้

เมื่อตกลงใจแน่นอนว่าจะสร้าง”บ้าน” มีคำแนะนำให้ว่าที่เจ้าของบ้านใหม่ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายทั้งทรัพย์สินความปลอดภัย และจิตใจ

1. การออกแบบบ้าน

นอกจากความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสร้าง”บ้าน”คือ ความปลอดภัยของผู้อยุ่อาศัย จึงต้องมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

 • ผู้ออกแบบต้องต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาลงนามรับรอง(ขึ้นอยุูกับขนาดของอาคาร) ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเพื่อประกอบการพิจารณา
 • หากมีความต้องการขยับขยายขนาดของ”บ้าน”ในอนาคต ควรออกแบบโดยคำนวนให้โครงสร้างเผื่อการดัดแปลงต่อเติม กรณีนี้ควรแจ้งสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อทำการออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรงของของอาคารเพื่อการดัดแปลงในอนาคต เพราะหากไม่มีการคำนวนโครงสร้างเผื่อไว้ อาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิมของบ้าน เนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนักของวัสดุโครงสร้างอาคารที่เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ การดัดแปลงดังกล่าวต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบโดยคำนวนให้โครงสร้างบ้านหรืออาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว*เนื่องจากกรุงเทพ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นดินอ่อนมาก อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล หรือเสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหว(บ้านพักอาศัยทั่วไปตามกฎหมายกำหนดให้มีการคำนวนดังกล่าว กรณีที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป)

หมายเหตุ: *ทั้งนี้ตามมาตรฐานของ “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543” และ “กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550” ซึ่งได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

2. ยื่นแบบคำขอ (แบบ ข.1 หรือตามมาตรา 39 ทวิ) พร้อมเอกสารประกอบตามระบุให้ครบถ้วน เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ได้แก่

 •    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 •  สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
 •  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวนโครงสร้าง
 •  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิก หรือวิศวกร ที่เป็นผู้ออกแบบและคำนวนโครงสร้าง
 •  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการประหยัดค่าออกแบบบ้านและสามารถมั่นใจได้ในเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว..

รู้เรื่องบ้าน_00052

ท่านสามารถขอแบบบ้านเพื่อประชาชนได้ฟรี ที่

 • สำนักการโยธา กรุงเทพหานคร หรือ
 • ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตต่างๆ ในกรุ่งเทพมหานคร

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากค่าถ่ายสำเนาแบบบ้านเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาต ต้องจัดผังบริเวณและแผนที่สังเขป และแนบเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบขออนุญาต ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

3. การสร้าง “บ้าน” ตามแบบที่ยื่นคำขอ และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว หลังจากได้ผู้รับเหมา ผุ้ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน รายละเอียดดังนี้

 • บ้านขนาดเล็ก มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหลังไม่เกิน 150 ตาราเมตร ไม่ต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรควบคุม เจ้าของบ้านหรือตัวแทนเจ้าของบ้านสามารถควบคุมเองได้
 • บ้านขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหลังตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้าง
 • บ้านตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวก อุ่นใจ และมั่นใจในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ แนะนำให้ท่านเลือกใช้บริการของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่มีผลงานและประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านซึ่งมีวิศวกรและ/หรือสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

 การเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้าน

ควรหาผู้รับเหมาหลายๆ ราย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบและเลือกรายที่คุณสมบัตฺิเหมาะสมที่สุด

 1. มีประสบการณ์รับก่อสร้างบ้าน
 2. พิจารณาจากคุณภาพบ้านที่ผู้รับเหมานั้นๆ เคยสร้าง (ทั้งที่กำลังก่อสร้างและสร้างเสร็จแล้ว)
 3. ผลงานการออกแบบบ้านของผู้รับเหมาจะต้องมีข้อมูลที่ละเอียด มีการวางแผน มีกำหนดระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบผลงานและวางแผนดำเนินการในขั้นต่อไปได้
 4.  วัสดุที่นำมาสร้างบ้านจะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. และมีตัวอย่างวัสดุจริงให้ผู้ว่าจ้างเห็นตามระบุในสัญญา
 5. จำนวนบุคลากรที่เหมาะสม เช่น วิศวกร โฟร์แมน ช่างก่อสร้างที่มีฝีมือ และคนงาน
 6. พิจารณาในรายละเอียดของสัญญาจ้างให้ถี่ถ้วนว่าเป็นสัญญาที่ไม่เอาเปรียบ เช่น ต้องระบุว่าก่อสร้างเสร็จแล้วจึงชำระเงินหรือแบ่งชำระเงินตามงวดงานที่สร้างเสร็จ เพื่อป้องกันการทิ้งงานก่อนแล้วเสร็จ

 “บ้าน”ของเรา เรื่องไม่เล็ก..ของคนข้างบ้าน

รู้เรื่องบ้าน_0007

ขณะที่ท่านกำลังยินดีกับ”บ้าน”หลังใหม่ที่กำลังเป้นรูปร่าง ขอให้ตระหนักว่า ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง แต่ก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องถึงขั้นผิดใจ บาดหมาง หากท่านละเลยที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านด้วยน้ำใจและมารยาทดังต่อไปนี้

 • ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านข้างเคียง
 • บอกกล่าวให้เพื่อนบ้านทราบว่าจะมีการก่อสร้างอย่างไรบ้าง ใช้เวลามากน้อยเพียงใด
 • เตรียมการป้องกันไม่ให้งานก่อสร้างส่งผลกระทบก่อความเดือดร้อนต่อเพื่อนบ้านหรือสร้างปัญหาต่อส่วนรวม เช่น
 1. มีแผ่นผ้าใบหรือแผ่นพลาสติกกันฝุ่นละอองกันวัสดุตกหล่น
 2. ระมัดระวังเรื่องเสียงดัง
 3. งดการทำงานก่อสร้างในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน
 4. ระมัดระวังเรื่องการขุดเจาะหรือตอกเสาเข็มที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของบ้านหรืออาคารใกล้เคียง
 5. ระมัดระวังไม่ให้งานก่อสร้างก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างปัญหาต่อส่วนรวม เช่น ไม่กองวัสดุกีดขวางพื้นที่สาธารณะหรือล้ำไปในที่ข้างเคียง

รู้เรื่องบ้าน_00072

 • หากเกิดปัญหาหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้าน อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ พร้อมแสดงความรับผิดชอบและเร่งแก้ไขทันที นอกจากเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้ว ยังเป็นการป้องกันการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งจะยุ่งยากกว่ามาก

ปล. บทความนี้กล่าวถึงการสร้างบ้านในกรุงเทพมหานคร หากสร้างนอกพื้นที่ โปรดสอบถามเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ท่านอาศัยอยู่

อ้างอิง หนังสือรู้เรื่องบ้าน จาก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

กันขโมยไร้สายYale

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 1

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 1

เรื่องควรรู้ เมื่อคิดจะมี”บ้าน”

รู้เรื่องบ้าน_0002

ก่อนจะมี”บ้าน”สักหลัง คงต้องเริ่มจากการเลือกหาทำเลที่เหมาะสม ไม่ว่าเราจะมีที่ดินอยู่แล้วหรือต้องซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านใหม่

สิ่งที่ต้องทำ

 • ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ว่าจำหน่าย จ่าย โอนได้อย่างสามารถถูกต้อง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
 • ตรวจสอบข้อกำหนดผังเมืองรวมของกฎกระทรวงและข้อบัญญัติกรุงเทพมหาครให้ชัดเจนก่อนว่าที่ดินบริเวณนั้นกฏหมายกำหนดให้เป็นเขตที่ดินที่อนุญาติให้ใช้งานประเภทใดได้บ้าง เพราะอาจมีบางพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป้นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท
 • ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การทางพิเศษ กรมทางหลวงและแนวที่สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน

เมื่อสบายใจจากปัญหาเรื่อง”ที่ดิน”แล้ว สิ่งต่อมาคือ การเลือกประเภทของ”บ้าน”เพียงแค่ต้องการมี”บ้าน”ในฝันยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านได้ทันที สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยหรือต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน คือ ควรเลือกบ้านที่เหมาะกับวิธี่การดำเนินชีวิต รวมทั้งเหมาะสมกับความพร้อมด้านการเงิน

ประเภทของ”บ้าน”

 •  บ้านจัดสรร บ้านสร้างใหม่ บ้านมือสอง
 •  บ้านในเมือง บ้านชานเมือง บ้านนอกเมือง
 •  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว(ทาวน์เฮ้าส์) ตึกแถว
 •  อาคารที่อยู่อาศัย เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม

          “บ้าน”แต่ละประเภทมีทั้งข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งท่านต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น

บ้านในเมืองมีข้อดีคือเดินทางสะดวก ข้อเสียคือราคาสูงเมื่อเทียบกับบ้านขนาดเดียวกันนอกเมือง

บ้านชานเมืองหรือนอกเมืองมีข้อดีคือในขนาดที่เท่ากันบ้านชานเมืองจะมีราคาถูกกว่า ข้อเสียคือเดินทางไม่สะดวก และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

  ขั้นตอนการมี”บ้าน”อย่างถูกกฎหมาย 

“บ้านใหม่” 

บ้านใหม่มีทั้งการก่อสร้างเองหรืออาจมีการซื้อบ้านของโครงการตามหมู่บ้านจัดสรร กรณีก่อสร้างเอง ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้นตอนการขออนุญาตและการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย แบบแปลนของ”บ้าน”นั้น ผ่านการพิจารณาให้ก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาต โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้อาคารที่กฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่ หรือหากเป็นการซื้อ”บ้านจัดสรร”ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักรู้ข้อกฎหมายดีแล้ว

หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบแบบแปลน”บ้านใหม่”และช่วยตรวจสอบอาคารหรือ”บ้านมือสอง”ว่ามีการขออนุญาตดัดแปลงอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่คือฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตนั้นๆ หรือกองควบคุมอาหาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 “บ้านมือสอง”

บ้านมือสองส่วนใหญ่มักมีการดัดแปลงหรือต่อเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ซึ่งหากการดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นไม่ถูกต้อง โครงสร้างบ้านหรืออาคารอาจไม่สามาถรับน้ำหนักจนถึงขั้นพังถล่มลงมา ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้อาศัยโดยตรง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงควรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดัดแปลงอาคารนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการขอดูแบบและใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากเจ้าของเดิม หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

“บ้าน”ในรูปแบบอื่น เช่น คอนโดมิเนียม(อาคารชุด) แฟลต เป็นต้น บ้านประเภทนี้ เป็นการอยู่อาศัยเป็นห้องแยกกันแต่ละครอบครัว และใช้ส่วนกลางรวมกัน เช่น ทางเดิน ทางหนีไฟ

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการเลือกอยู่อาศัยในอาคารสูง

 •     อาคารนั้นต้องมีทางหนีไฟที่สามารถวิ่งออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย เช่น สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น
 •     เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว ควรเข้าร่วมการซ้อมเหตุอัคคีภัยทุกครั้งที่มีโอกาส

หมายเหตุ

 •  กฎหมายผังเมือง มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดและประเภทการใช้สอยของอาคารแต่ละประเภทว่าสามารถสร้างได้หรือไม่ หรือมีเงื่อนไขอย่างไร
 •  บ้านอยู่อาศัยแต่ละประเภท จะต้องมีพื้นที่ว่างและระยะร่นตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด เช่น อาคารอยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ว่าง ไม่มีสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ดินก่อสร้าง

อ้างอิง หนังสือรู้เรื่องบ้าน จาก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

กันขโมยไร้สายYale